O nama

 
 

 

 

Digitalizacija kulturne baštine grada Rijeke projekt je pokrenut od strane Direkcije za zaštitu kulturnih dobara, Odjela za kulturu Grada Rijeke i Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci.

Ideja projekta je bila napraviti platformu za unos podataka o kulturnoj baštini grada Rijeke koji se temelje na znanstvenom istraživanju, ali su stilom prilagođeni svakodnevnom korisniku. Cilj je okupiti podatke o cjelokupnoj kulturnoj baštini grada na jednom mjestu kako bi ti podatci bili što dostupniji, a istovremeno prilagođeni različitim korisnicima. Ova baza podataka je ujedno zamišljena kao podloga za izradu različitih mobilnih aplikacija i signalizacije u gradu.

Impressum

Koordinator/nositelj projekta: Centar za industrijsku baštinu, Sveučilište u Rijeci

Voditelj projekta: Ivana Golob Mihić

Naručitelj: Grad Rijeka

Tekstovi: Ema Aničić, monografija Riječka industrijska priča (2014, izdavač Muzej grada Rijeke)

Ivana Golob Mihić, Kristina Pandža

Franka Toljanić, Sara Bačić, Daria Pilepić Struja, Rafaela Ban, Marija Mrkobrada,

Dejan Troha,Tajana Kraus, Meri Drašković, Mia Krneta, Natalia Beg, Sara Blažević,

Jelena Petković, Josipa Špehar, Monika Baumgarten

Lektura i prijevod: Jana Kegalj

Fotografije: Kristijan Vučković, Željko Maletić

Dizajn: Ljiljana Brusić

Programiranje aplikacije: Hrvoje Hudoletnjak

Implementacija dizajna: Ivana Đukić

Vizualni identitet: Filip Badurina

Tehnička podrška: Kristina Pandža i Ivana Lučić

Suradnici: Muzej grada Rijeke, Državni arhiv u Rijeci, Konzervatorski zavod u Rijeci, Grad Rijeka,

Damir Zec, Julija Lozzi Barković, Luka Aničić, Marija Lazanja Dušević

Izjava o privatnosti