Sinagoga

Adresa: Ivana Filipovića 10
Razdoblje: Moderna
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 20.
Godina: 1930.
Namjena: sakralna

Riječka sinagoga izgrađena je 1930., autori su V. Angayal i P. Fabbo. Bez ukrasa je i simbola na pričelju, asimetričnog pročelja s oblogom od kamena i crvene cigle. Izgrađena je kao jednobrodna longitudalna građevina modernističkog duha, s elementima mediteranskog utjecaja i asocijacijama na art déco kao što su prozori sa stupnjevito-piramidalnim završecima i reljefnim motivom Davidove zvijezde iznad njih. 

Unutrašnjost hrama podijeljena je na obredni prostor s balkonom, „esrat naschim“, namijenjen ženama. Unutašnjost je skromno ukrašena, vijencom ispod samog krovišta i stiliziranim vegetativnim reljefom ispod razine prozora. 

Mala se riječka sinagoga svrstava uz dubrovačku i splitsku, jedine sa sačuvanom izvornom funkcijom te je sjedište riječke Židovske općine.

Unutašnjost hrama obnovljena je 2006., a 2008. se, prema ideji riječkog arhitekta Vladija Bralića, obnovila u cijelosti. 

Postojala je i starija riječka sinagoga izgrađena 1903. prema nacrtima najpoznatijega mađarskog projektanta sinagoga Lipóta Baumhorna.

Sinagoga je bila kula kvadratičnog tlocrta s kupolom nad svetištem i dvjema manjim kupolama na ulaznom pročelju. Pri ukrašavanju korištena je crvena fasadna opeka, a pročelje je bilo istaknuto bijelim kamenim horizontalama i sitnom reljefnom arhitektonskom dekoracijom. Na pročelju su se isticali i veliki otvori šiljastolučnih prozorskih trifora. Svečano otvorenje priređeno je na blagdan židovske Nove godine, Roš Hašana, 22. listopada 1903.

Građevina je nakon povlačenja Nijemaca s riječkih prostora zapaljena 1944., a cijena obnove bila je previsoka te su ostaci oštećene sinagoge prodani kao građevinski materijal. 

Danas na mjestu velebne sinagoge stoji natpis s opisom nekadašnje građevine.

 

Valorizacija:

Sinagoga je zaštićeno kulturno dobro i nalazi se u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listi zaštićenih kulturnih dobara.

 

Bibliografija:

Karač, Zlatko, Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj u doba historicizma, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2000.

Karač, Zlatko, Sinagoge Rijeke, Sušaka i Opatije, Sušačka revija, br. 81, 2013.

Matejčić, Radmila, Kako čitati grad, Izdavački centar Rijeka,  Rijeka, 1990.

Moravček, Goran, Nestale riječke crkve, Sušačka revija, br. 70/71, 2010.

http://zidovska-opcina-rijeka.hr/2014/09/23/sinagoga-u-rijeci/, (11.9.2016.)

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212&kdId=239283609

 

Tagovi: sinagoga, moderna