Kompleks Metropolis

Adresa: Riječka luka
Razdoblje: Secesija
Vrsta: Nepokretna baština
Stoljeće: 20.
Godina: 1906.
Namjena: za potrebe luke

Kompleks od pet lučkih skladišta, koja se u dva reda nižu uz morsku obalu na krajnjem zapadnome dijelu lučke slobodne carinske zone, konzervatori su nazvali Metropolis jer svojom teatralnošću i nizanjem visećih pasaža podsjeća na scenografiju poznatoga SF-filma redatelja Fritza Langa. Građena su između 1909. i 1913. prema nacrtima mađarskih inženjera Wahlera i Rolberitza kombiniranjem armiranobetonske konstrukcije i tradicionalnog materijala opeke. O kvaliteti izvedbe govori činjenica da je nosivost na katovima 1.500 kg/m2, a u prizemlju čak 2.000 kg/m2. Godine 1914. donijeta je odluka o međusobnom povezivanju skladišta, za što su bili zaduženi Ignác Bereny i Béla Enyedi. Berenyjevom intervecijom skladišta su spojena u dva paralelna niza, dok je Enyedi zaslužan za poprečno povezivanje građevina, čime je stvorio već spomenutu bogatu scenografiju između skladišta.

Dekoracija zidova zasniva se na opeci kojom su uokvireni prozorski otvori mrežasta ostakljenja. Vertikalna komponenta građevina dodatno je naglašena plitkim lezenama koje se protežu od prizemlja do potkrovlja, a tome pridonose i reljefne stilizirane balustrade smještene između prozora, čime su katovi naizgled spojeni po okomitoj osi. 

Valorizacija:

Kompleks Metropolis su jedna od najreprezentativnijih i najpoznatijih riječkih lučkih skladišta. Veći dio skladišta danas je prazan što je nužno povezano sa smanjenom aktivnosti riječke luke. Skladišta su stavljena pod konzervatorsku zaštitu budući da se radi o vrhunskim primjerima riječkog historicizma.

Bibliografija:

Palinić, Nana, Izvješće o arhivskom istraživanju skladišta br. 40 i 41 na Senjskom pristaništu u Riječkoj luci, Konzervatorski elaborat br. 4794, Rijeka, Konzervatorski odjel u Rijeci, 2003.