Rezultati pretraživanja

 
 

Zakretni željeznički most

U luci Baross do danas je sačuvana jedna rijetkost – pokretni željeznički most na Mrtvom kanalu. Most je izgrađen 1896., a pored mosta nalazi se mali utilitarni objekt – strojarnica u kojoj je bio smješten stroj za pokretanje mosta. Zakretni most, zajedno s pripadajućom mu kućicom, konzervatorska struka vrednuje kao zaštićeno kulturno dobro kojemu je potrebna restauracija budući da je riječ o jedinom do danas sačuvanom zakretnome mostu na ovom području.  

Fabbrica macchine caldaie e piroscafi, Stabilimento Lazarus - zgrada

Godine 1870. riječka luka dolazi pod neposrednu mađarsku upravu pa se usporedno s tim događaju brojne promjene: grade se lučki bazeni, postavljaju nova postrojenja i povećava protočnost. Isto razdoblje obilježeno je dovršavanjem željezničke poveznice Budimpešta –Zagreb – Rijeka i Rijeka – Sv. Petar, čime je luka konačno dobila adekvatnu vezu sa zaleđem. Mađarska privreda poticala je brodogradnju, naročito za potrebe ratne mornarice, ali i za izgradnju putničkih i ...

Lučko skladište broj 41

Lučko skladište broj 41 smješteno na Senjskom pristaništu luke Baross, istočno od Čalogovićevih skladišta; građeno je početkom 20. stoljeća za skladištenje drva. Na građevini je vidljiv jasan funkcionalistički karakter, s velikim kvadratičnim otvorima namijenjenim utovaru i istovaru drva. Iako vanjština upućuje na prizemlje i prvi kat, u unutrašnjosti se radi o jedinstvenom prostoru. Projektna dokumentacija ovog skladišta hangarskog tipa ni ...

Slobodna carinska skladišta, Carinarnica i Lučka kapetanija

Nakon što su u luci Baross srušena dotrajala historicistička skladišta, gradi se kompleks Slobodnih carinskih skladišta, Carinarnice i Lučke kapetanije. Za projektanta je izabran inženjer Milan Čalogović, pionir kada je riječ o upotrebi armiranobetonskih konstrukcija u nas. Arhivski izvori pokazuju da je Čalogović projekt napravio 1931. te da izgradnja započinje neposredno nakon toga. Ovim kompleksom trebao se osigurati samostalan gospodarski uzlet sušačke luke ...